......................................................................................με καθημερινή ενημέρωση......

...ο πολιτισμός απειλείται από την χωρίς όρια ανάπτυξη... της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής πολιτικής που ισοπεδώνει τον Άνθρωπο και τις αξίες του.

με καθημερινή ενημέρωση......

με καθημερινή ενημέρωση......
με καθημερινή ενημέρωση......

* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...

* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...
................................* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ *

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
..............Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ" ..//..πατήστε πάνω στην εικόνα .............................

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Καταφύγιο στον Συνήγορο ψάχνουν οι πολίτες...


sinigorospoliti

Την πόρτα του Συνηγόρου του Πολίτη χτυπούν ολοένα και περισσότεροι έλληνες πολίτες, προκειµένου να αναζητήσουν λύση στα προβλήµατά τους, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Αρχής, η οποία δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα από την αναπληρώτρια Συνήγορο κ. Καλλιόπη Σπανού...

Η περιστολή των δαπανών επηρέασε ευρύτερα τη λειτουργία του κράτους, όπως επισηµαίνεται στην έκθεση για το έτος 2010, µε αποτέλεσµα τη δραµατική υποχώρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης των πολιτών από τη δηµόσια διοίκηση.

Καθυστερήσεις πληρωµών, προβλήµατα λειτουργίας λόγω ελλιπούς στελέχωσης, σε συνδυασµό µε το κύµα συνταξιοδοτήσεων, µειωµένες υπηρεσίες πρόνοιας, καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων και στην παροχή άλλων κοινωνικών δικαιωµάτων, ανατροπή προσδοκιών για πρόσληψη επιτυχόντων σε διαγωνισµούς είναι ορισµένα από τα θέµατα που κυριάρχησαν το 2010 στις καταγγελίες (αναφορές) των πολιτών.

Οπως σηµειώνεται, επίσης, σε άλλο σηµείο της εισαγωγικής τοποθέτησης της έκθεσης, η ανεξάρτητη αρχή κατακλύστηκε από καταγγελίες, µεταξύ των οποίων πολλές αφορούσαν αιτήµατα για βοήθεια (υπερχρεωµένα νοικοκυριά, άνεργοι, επιχειρηµατίες σε κίνδυνο πτώχευσης κ.λπ.), ακόµη και για θέµατα που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρµοδιότητάς της.

Ο αριθµός των καταγγελιών των πολιτών κατά το 2010 (13.179) παρέµεινε πρακτικά στα ίδια υψηλά επίπεδα του 2009 και διατηρεί µια αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση µε την προ του 2008 περίοδο.

Η ανεξάρτητη αρχή επισηµαίνει, πάντως, µε ικανοποίηση ότι σηµαντικός αριθµός προτάσεων που είχαν ήδη διατυπωθεί τα προηγούµενα χρόνια υιοθετήθηκε στη διάρκεια του 2010, µε πρώτο παράδειγµα διάφορα φορολογικά θέµατα.

Ακολουθούν συνολικά στατιστικά στοιχεία, και συµπεράσµατα, προτάσεις και ενδεικτικά παραδείγµατα ανά θεµατική ενότητα.

Στατιστικά στοιχεία

Το 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) έλαβε 13.179 νέες αναφορές. Το 59,8% αυτών ήταν εντός αρµοδιότητας.
Επί των εντός αρµοδιότητας αναφορών που χειρίστηκε ο ΣτΠ:
• Το 53,07% διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και υπήρχε κακοδιοίκηση.
• Το 38,08% διαπιστώθηκε ότι ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε
τηρήσει τη νοµιµότητα.
• Στο 8,85% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.

Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά ένα µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα:
• Επιλύθηκαν, δηλαδή αποκαταστάθηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης, σε ποσοστό 73,16%.
• Δεν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση, το πρόβληµα που έθετε το 10,64% των βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣτΠ.
• Στο 12,94% των βάσιµων αναφορών η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που αποδίδονται σε κενά της νοµοθεσίας ή σε πάγιες οργανωτικές αδυναµίες και δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης.
• Το 3,26% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του ΣτΠ, από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα.

«Σε µια χώρα όπου η εµπιστοσύνη στους θεσµούς υπήρξε ανέκαθεν ελλειµµατική, η οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και πολιτών, καθίσταται πιο απαραίτητη από ποτέ και για αυτό το λόγο είναι κρίσιµο να αναδειχθεί η υπέρ του κοινού συµφέροντος λειτουργία των θεσµών και ο σεβασµός των δικαιωµάτων των πολιτών», τόνισε η κ. Καλλιόπη Σπανού κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Όπως διαπιστώνεται σε αυτήν, η περιστολή των δηµόσιων δαπανών επηρέασε ευρύτερα τη λειτουργία του κράτους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, η προσπάθεια διόρθωσης ανορθολογικών πρακτικών του παρελθόντος διατάραξε το πλαίσιο στο οποίο είχαν συνηθίσει να λειτουργούν οι υπηρεσίες και να δραστηριοποιούνται οι πολίτες.
«Φαίνεται να αποτελεί γενική διαπίστωση ότι υπό την πίεση των νέων συνθηκών, η διοίκηση τείνει να αµελεί διαδικαστικές της υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες», τόνισε η κ. Σπανού, προσθέτοντας πως η καθυστέρηση, η παράλειψη απάντησης ή η έλλειψη σεβασµού των προθεσµιών εµφανίζονται συχνότερα.

Σε αυτές τις νέες αντίξοες συνθήκες, ο Συνήγορος του Πολίτη, καλείται να επινοήσει νέους τρόπους παρέµβασής του για να µπορέσει να επιτελέσει το έργο του και να παραµείνει αξιόπιστος συνοµιλητής τόσο της διοίκησης όσο και της κοινωνίας, κατέληξε η αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου