......................................................................................με καθημερινή ενημέρωση......

...ο πολιτισμός απειλείται από την χωρίς όρια ανάπτυξη... της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής πολιτικής που ισοπεδώνει τον Άνθρωπο και τις αξίες του.

με καθημερινή ενημέρωση......

με καθημερινή ενημέρωση......
με καθημερινή ενημέρωση......

* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...

* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...
................................* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ *

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
..............Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ" ..//..πατήστε πάνω στην εικόνα .............................

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ


Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου Αθανάσιος Τρ. Κακκώνης, μας απέστειλε για δημοσίευση το παρακάτω έγγραφο:

«Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης στις 17 Απριλίου 2013
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. Αφορά το ακίνητο της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας Χας Παν., στην θέση «Αλωνάκι» της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου.

Πρόταση Δημάρχου Τρίπολης κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη:
Να αποδευσμευτεί όλο το Ο.Τ. 61 από πράσινο για να έχει αρτιότητα οικοδομής το ακίνητο της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας Χας Παν..
Ενώ ο τέως Δήμος Λεβιδίου με αποφάσεις του, είχε προβεί στην αναγκαστική απαλλοτρίωση όλου του Ο.Τ. 61, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, ως προς την αποζημίωση του ακινήτου της, καθ’ ότι υπήρχαν χρήματα εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα στον εκάστοτε προϋπολογισμό του τέως Δήμου Λεβιδίου.

Πρόταση Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Λεβιδίου κ. Κακκώνη Αθανασίου:
1) Δεν συμφωνεί ως προς τα μέτρα που προτείνει η κ. Κοντοράβδη Γεωργία Χας Παν., για το ακίνητο, που βρίσκεται στην θέση «Αλωνάκι» της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου.
2) Να γίνει ανταλλαγή οικοπέδου, σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα, σε τοποθεσία, που θα υποδείξει η Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου.
3) Αν δεν βρεθεί οριστική λύση, ο Δήμος Τρίπολης, να προβεί εκ νέου στην διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσης του ακινήτου της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας Χας Παν.
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, 

αποφάσισαν:
Κατά πλειοψηφία δεκαπέντε (15) Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη.
Δέκα (10) Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Προέδρου της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Κακκώνη Αθανασίου.
Τέσσερις (4) Δ.Σ. ψήφισαν παρόν.
 Λεβίδι 18-04-2013

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου
     Αθανάσιος Τρ. Κακκώνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου