......................................................................................με καθημερινή ενημέρωση......

...ο πολιτισμός απειλείται από την χωρίς όρια ανάπτυξη... της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής πολιτικής που ισοπεδώνει τον Άνθρωπο και τις αξίες του.

με καθημερινή ενημέρωση......

με καθημερινή ενημέρωση......
με καθημερινή ενημέρωση......

* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...

* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...
................................* ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ *

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
..............Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ" ..//..πατήστε πάνω στην εικόνα .............................

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Έτοιμο για δημοπράτηση το έργο της πλατείας Πετρινού

                Τι αλλάζει στην πλατεία Πετρινού της Τρίπολης                


Η προτεινόμενη διαμόρφωση αφορά σε 5.800 τ.μ. περίπου. Το σχέδιο της διαμόρφωσης είναι απλό, κυριαρχείται από έναν ορθογώνιο κατασκευαστικό κάναβο 7.50Χ7.50μ, που βοηθάει αποτελεσματικά την έντεχνη κατασκευή του έργου και την ένταξη στο σχέδιο των διαφόρων στοιχείων που το ολοκληρώνουν, όπως π.χ. τα φωτιστικά σώματα, τα δένδρα, κ.λπ. Οι διαστάσεις του κανάβου σε ορισμένα σημεία προσαρμόζονται, ώστε να διατηρείται η εντύπωση του σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται αυτό στα πραγματικά γεωμετρικά στοιχεία, που προκύπτουν από τα μέτωπα των υπαρχόντων κτηρίων. Δεδομένου ότι το σχήμα της πλατείας δεν είναι ένα τέλειο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, αφού η δυτική του πλευρά είναι στενότερη από την ανατολική. Ο κάναβος κατασκευάζεται από λωρίδες (φιλέτα) επιστρώσεων με φυσικές πλάκες γρανίτη πάχους 4 cm, χρώματος γκρι σκούρο, μήκους 1.00m και πλάτους 10 μέχρι 25 cm, με την άνω επιφάνεια όπως προκύπτει από την κοπή του υλικού (αγυάλιστη).
Η επιφάνεια της πλατείας επιστρώνεται με τρία διαφορετικά πετρώδους προελεύσεως υλικά ως εξής:
α. Περιμετρικά και σε επαφή με τα κτήρια, δηλαδή εκεί που το δάπεδο της πλατείας θα καταπονείται περισσότερο είτε λόγω της επαγγελματικής χρήσης, είτε λόγω των συχνών επισκευών ή τροποποιήσεων των συνδέσεων των κτηρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η επίστρωση πραγματοποιείται με φυσικούς κυβόλιθους γρανιτικής προελεύσεως, υπόλευκοι, με μαύρους κόκκους, πυρίκαυστης επιφάνειας, διαστάσεων που τοποθετούνται σε υπόστρωμα άμμου. Είναι υλικό μεγάλης αντοχής και πολύ καλής εμφάνισης. Ο τρόπος τοποθέτησης του εξασφαλίζει τις «συχνές» επισκέψεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας χωρίς προβλήματα, αφού είναι πολύ εύκολη η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση τους.
β. Εσωτερικότερα, η περιοχή που θα έχει λιγότερη καταπόνηση, η επίστρωση γίνεται με πλάκες από γρανίτη, χρώματος κεραμιδί, πυρίκαυστης επιφάνειας, διαστάσεων 30Χ30Χ4εκ. ή από αντίστοιχης ποιότητας και χαρακτηριστικών, μαρμαρόπετρας. Οι πλάκες τοποθετούνται στο υπόστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τσιμεντοκονίαμα.
Στη κεντρική περιοχή, που θα έχει και την μεγαλύτερη καταπόνηση, η επίστρωση γίνεται με τετράγωνες πλάκες από γρανίτη, χρώματος γκρι σκούρο, πυρίκαυστης επιφάνειας, διαστάσεων 60Χ60Χ4εκ. ή από αντίστοιχης ποιότητας και χαρακτηριστικών μαρμαρόπετρας. Η περιοχή αυτή περιβάλλει τμήμα του κτηρίου του Θεάτρου και του κεντρικού διακοσμητικού στοιχείου της πλατείας, που είναι μία νεροσυρμή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ενοποίησης της πλατείας και οπτικά. Οι πλάκες τοποθετούνται στο υπόστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τσιμεντοκονίαμα.
δ. Στο κέντρο της πλατείας προτείνεται η κατασκευή μιας διακοσμητικής νεροσυρμής κατασκευασμένης από φαιοπράσινη, ιζηματογενούς προελεύσεως, πέτρας. Η νεροσυρμή αποτελείται από μία σύνθεση ένθετη στον κάναβο, μήκους 25.00μ. και πλάτους 14.00μ. Στην κορυφή της σύνθεσης υπάρχει μία «πηγή» νερού, όπου τα νερά αναβλύζουν μέσα από σιδερένιους ανοξείδωτους σωλήνες διαφορετικών διαμετρημάτων. Στην συνέχεια το νερό ρέει σε χαμηλότερα επίπεδα, ακολουθώντας μία διαδρομή με μικρούς καταρράκτες, ώστε να προκαλείται παφλασμός και ευχάριστος θόρυβος του τρεχούμενου νερού. Η νεροσυρμή πλαισιώνεται με χαμηλό πράσινο.
ε. Το στέγαστρο: Το στέγαστρο έχει διαστάσεις 12,ΟΟΧ8,ΟΟμ. (συνολικού εμβαδού 96,00τ.μ.περίπου), όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας Πέτρινου. Ο φέρων οργανισμός είναι μεταλλικός, κατάλληλου σχεδίου, ώστε να επιτρέπει την άνετη παραμονή των θαμώνων. Η επικάλυψη θα γίνει με ειδικούς υαλοπίνακες, που θα εξασφαλίζουν ηλιοπροστασία και ασφάλεια για τους χρήστες του στεγάστρου. Παρακάτω, περιγράφονται τα βασικά δομικά στοιχεία του στεγάστρου.
Σιδηροκατασκευές διαφόρων στοιχείων του έργου με γαλβανισμένα εν θερμώ και βαμμένα με ντούκο, στοιχεία μορφοχάλυβα ποιότητας (S237), ήτοι: σιδηροδοκοί, λάμες, ράβδοι, κοιλοδοκοί (RHS, SHS, κ.λπ.).
- Επιστέγαση του σιδερένιου σκελετού του στεγάστρου με πολλαπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας, με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος, τύπου DORMA- GLASSCON.
ζ. Τα τμήματα των πεζοδρόμων, που διασχίζουν την πλατεία, θα επιστρωθούν με φυσικούς κυβόλιθους γρανιτικής προελεύσεως, υπόλευκους, με μαύρους κόκκους, πυρίκαυστης επιφάνειας, διαστάσεων (10X10X10εκ.), που τοποθετούνται σε υπόστρωμα άμμου. Είναι υλικό μεγάλης αντοχής και πολύ καλής εμφάνισης. Ο τρόπος τοποθέτησης του εξασφαλίζει τις «συχνές» επισκέψεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας χωρίς προβλήματα, αφού είναι πολύ εύκολη η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση τους.
Όπου είναι δυνατόν η επίστρωση γίνεται χωρίς την αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα, σε αντίθετη περίπτωση ως βάση κατασκευάζεται υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στα σημεία διασταύρωσης και κατ' επέκταση, αλλαγής στάθμης των δρόμων με τους πεζόδρομους, προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση ράμπων. Το δάπεδο των πεζοδρόμων θα βρίσκεται ελαφρά χαμηλότερα (κατά 3εκ.) από την επιφάνεια της πλατείας και θα οροθετείται με κράσπεδο από γρανίτη, χρώματος γκρι σκούρο, καθαρής διατομής 30X15X100 cm με απότμηση ακμής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών, με την άνω επιφάνεια, όπως προκύπτει από την κοπή του υλικού (αγυάλιστη).
Με τον τρόπο αυτό οριοθετείται ο πεζόδρομος, διευθετούνται τα όμβρια και εξασφαλίζεται η αίσθηση ενοποίησης του χώρου της πλατείας.
Ο φωτισμός της πλατείας εξασφαλίζεται με έναν τύπο φωτιστικού σώματος, το οποίο θα φέρεται επί ιστού ύψους 12.00μ. και θα αποτελείται από δέκα εξ λαμπτήρες.
Τέτοια φωτιστικά σώματα τοποθετούνται συνολικά δέκα σε όλη την πλατεία. Επελέγη ο τρόπος αυτός του φωτισμού της πλατείας, ώστε να μειωθεί η αρνητική αντίληψη, που προκαλείται από το πλήθος χαμηλών (συνήθως) φωτιστικών σωμάτων που τοποθετούνται, δεδομένου ότι το ζητούμενο είναι ο κατάλληλος φωτισμός του χώρου και όχι η παράθεση πλήθους φωτιστικών σωμάτων για διακοσμητικούς λόγους.
Η αποχέτευση όμβριων υδάτων
Η συλλογή των όμβριων υδάτων εξασφαλίζεται μέσω μεταλλικών σχαρών, τοποθετημένων σε τακτά σημεία, σε συνδυασμό με τις κατάλληλα διαμορφωμένες ρήσεις των επιφανειών.
Κατά κανόνα, τοποθετούνται μέσα στην περιοχή (ζώνη) της πλατείας που έχει επιστρωθεί με τους φυσικούς κυβόλιθους, ώστε να είναι εύκολη η επισκεψιμότητά τους και η επισκευή τους.
Σε συγκεκριμένα σημεία, σε όλη την περίμετρο της πλατείας, προβλέπεται η φύτευση είκοσι ενός (21) φυλλοβόλων δένδρων, μεσαίου μεγέθους. Τα φυλλοβόλα δένδρα θα επιτρέπουν τον ηλιασμό της πλατείας κατά τους ψυχρούς μήνες, ενώ το καλοκαίρι θα προσθέτουν την σκιά τους.

Η περιμετρική φύτευση αφ' ενός αφήνει ελεύθερο τον χώρο της πλατείας στην κίνηση, δεν παρεμβάλλει οπτικά εμπόδια και ενοποιεί τις εντυπώσεις, αφ' εταίρου το καλοκαίρι η σκιά των δένδρων θα διευκολύνει την εγκατάσταση, περιμετρικά της πλατείας τραπεζοκαθισμάτων. Σε τμήματα της πλατείας, όπου προβλέπεται, θα τοποθετηθεί και χλοοτάπητας (ή/και ποώδη φυτά).

Το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Πετρινού» στην Τρίπολη είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί  με χρηματοδότηση από τα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με 1.470.000,00 €.*από  το:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου